Sjøfarts-direktoratet presiserer om krav til frakt utført av fiskefartøy

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Direktoratet presiserer at fiskefartøy kun har lov å frakte egen fangst. Frakt av fisk utover dette krever sertifisering som lasteskip. Fra Sjøfartsdirektoratet:

 

I senere tid er Sjøfartsdirektoratet blitt oppmerksom på fiskefartøy som opererer som lasteskip ved å frakte fisk eller fiskeavfall for andre. Direktoratet presiserer at fiskefartøy kun har lov å frakte egen fangst. Frakt av fisk utover dette krever sertifisering som lasteskip.

Det er nylig publisert et eget runskriv som gir en veiledning for hvilke krav som må tilfredsstilles for å få tilleggssertifisering som lasteskip.

I en overgangsperiode, inntil det er bygget opp tilstrekkelig kapasitet i lasteskipsnæringen, vil det i enkelte tilfeller kunne gis dispensasjon for fiskefartøy til å frakte fiskelast.

Det må i så tilfelle innsendes en dispensasjonssøknad til Sjøfartsdirektoratet om hvorfor et fiskefartøy ønskes anvendt til lasten og hvor det dokumenteres at det ikke er ledig kapasitet i lasteskipsnæringen til å frakte lasten.

Les hele brevet: Frakt av fisk - brev til næringen.pdf

Link til rundskriv RSV 01-2011 Frakt av fisk

Siste nytt