Staten anker dommen i den såkalte ”struktur-kvotesaken”

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Staten er uenig i dommen fra Oslo tingrett, der Fiskeri- og kystdepartementet tapte saken mot rederiet Volstad AS og vil derfor anke avgjørelsen inn for lagmannsretten.  Staten mener at de endringer som ble gjort i strukturkvoteordningen i 2007 verken strider mot Grunnloven eller Den europeiske menneskerettskonvensjonen, skriver Fiskeri- og kystdepartementet.

Siste nytt