Utseilingsliste til loddefiske ved Grønland, Island og Jan Mayen klar

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektoratet viser til at det er åpnet for fiske etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 11. januar 2011. Norske fartøy med ringnottillatelse kan fiske inntil 27.171 tonn i Islands økonomiske sone Fra Fiskeridirektoratet:

. Det kan være 25 fartøy i sonen samtidig.

Loddtrekningen ble foretatt på Fiskeridirektoratet fredag 7. januar 2011. Alle de påmeldte fartøyene ble trukket og resultatet av loddtrekningen ligger ndenfor.

Norges Sildesalgslag administrerer utseiling og gir melding til de påmeldte fartøyene om utseilingsrekkefølgen. Uttrukne fartøy som ikke ønsker å delta, skal straks melde fra til Norges Sildesalgslag. Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai. 

30 fartøy kan foreta utseiling og kan fiske en maksimalkvote på 900 tonn hver. Dersom kvoten i Islands økonomiske sone økes, vil dette bli regulert ved å slippe flere fartøy ut i fiske ved å følge utseilingslisten.

Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling.

Dersom det etter siste frist for utseiling gjenstår fartøy på trekningslisten, kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen. Fartøy på trekningslisten som da får adgang til å delta, må melde utseiling innen tre døgn fra meldingen om deltakelse er mottatt.

Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til Islands økonomiske sone.

Fartøy som har meldt inngang til Islands økonomiske sone skal hver dag klokken 1200 UTC sende rapport til Norges Sildesalgslag om posisjon og fangst siden forrige melding.

NR NAVN REGM
1 Kings Bay M -0021-HØ
2 Norafjell N -0034-LN
3 Skår Senior M -0260-HØ
4 Herøyhav M -0520-HØ
5 Nordfisk N -0001-B
6 Siglar H -0035-F
7 Fiskeskjer M -0525-H
8 Strand Senior M -0425-H
9 Torbas SF-0099-V
10 Fiskebas SF-0208-F
11 Elisabeth H -0140-B
12 Inger Hildur M -0101-F
13 Odd Lundberg T -0111-G
14 Gardar H -0011-AV
15 Eros M -0060-HØ
16 Møgsterhav H -0021-AV
17 Vestfart SF-0005-B
18 Nybo M -0056-MD
19 Sjøbris M -0122-HØ
20 Gunnar Langva M -0139-A
21 Hargun H -0001-O
22 Hardhaus H -0120-AV
23 Harmoni T -0074-T
24 Rogne M -0004-HØ
25 Svanaug Elise ST-0019-F
26 Ingrid Majala F -0225-M
27 Endre Dyrøy H -0015-F
28 Kanstadfjord N -0189-LN
29 Gambler SF-0046-V
30 Haugagut H -0050-AV
31 Talbor H -0074-AV
32 Brennholm H -0001-BN
33 Rav ST-0008-O
34 Slaatterøy H -0010-AV
35 Kings Cross M -0020-HØ
36 Storeknut H -0380-AV
37 Havglans H -0001-ØN
38 Vendla H -0040-AV
39 Havskjer M -0200-A
40 Gerda Marie H -0032-AV
41 Frantsen Junior T -0025-I
42 Ordinat H -0090-AV
43 Roaldsen R -0080-ES
44 Åkerøy N -0300-DA
45 Havsnurp M -0095-MD
46 Norderveg H -0179-AV
47 Østerbris H -0127-AV
48 Senior N -0200-B
49 Liafjell H -0087-F
50 Hundvåkøy H -0038-AV
51 H. Østervold H -0088-AV
52 Ketlin N -0119-SO
53 Selvåg Senior N -0024-ME
54 Kvannøy N -0400-B
55 Nordervon H -0181-AV
56 Fonnes H -0010-AM
57 Harvest H -0003-AV
58 Leinebjørn M -0003-HØ
59 Knester H -0009-AV
60 Birkeland H -0087-AV
61 Trønderbas NT-0500-V
62 Havdrøn H -0081-BN
63 Libas H -0005-F
64 Austerfjord H -0084-AV
65 Herøy M -0620-HØ
66 Krossfjord H -0069-S
67 Røttingøy H -0025-O
68 Tromsbas T -0009-T
69 Manon H -0026-AV
70 Rødholmen N -0017-LN
71 Vea R -0007-K
72 Teigenes M -0001-HØ
73 Sæbjørn M -0027-VD
74 Smaragd M -0064-HØ
75 Vestviking H -0012-AV


Siste nytt