Verdiøkning i pelagisk på over 23 %

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Oppgangen både i kvantum og førstehåndsverdi skyldes hovedsakelig at 70 tusen tonn av makrellkvoten for 2009 ble fisket i 2010, men andre arter har og hatt god prisutvikling.  Dette melder Fiskeridirektoratet.

I 2010 landet norske fiskere over 2,6 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av i overkant av 13 milliarder kroner. Dette er en økning i landet kvantum fra 2009 på 6 prosent og en økning i førstehåndsverdien på 17 prosent.

Fiskeridirektoratets statistikkavdeling har nylig lagt ut oversikt over landet fangst for årene 2007 til 2010. Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene

Oppgangen både i kvantum og førstehåndsverdi skyldes hovedsakelig at 70 tusen tonn av makrellkvoten for 2009 ble fisket i 2010. Det var fordi norske fartøy måtte forlate EU-sonen 1. oktober 2009, og det gjenstående kvantumet ble overført til fisket i 2010.

Økt makrellfiske
Det store fisket etter makrell i 2010 gjør at verdien i pelagisk sektor og verdien i torskesektorene er omtrent like store. Det er ikke bare det økte fisket etter makrell som gjør at pelagisk sektor styrker seg. Oppgangen kommer og som et resultat av en god prisutvikling på sild, kolmule, lodde, øyepål og tobis. Snittprisen på kolmule er opp med 84 prosent fra 2008 til 2010. Omtrent samme utvikling har prisene på øyepål (63 prosent) og tobis (66 prosent) hatt de siste to årene. Total førstehåndsverdi av sild har økt, selv om fisket kvantum har gått ned. Dette skyldes en oppgang i snittprisen på rundt 19 prosent fra 2009.

Den gode prisutviklingen i pelagisk sektor gjør at selv om det totale kvantumet er omtrent uendret, så har verdien økt med over 23 prosent, heter det fra Direktoratet. 


 Her kan du lese mer om Norges fiskerier:


 Les hele saken hos Fiskeridirektoratet her:Norges Fiskerier 2010 pr 20.01.2011


  Kvantum i tonn       Verdi i 1.000 kr      
Fiskesorter 2007 2008 2009 20103 2007 2008 2009 20103
Lodde 41 098 40 907 233 005 272 416 95 091 98 599 378 513 530 101
Øyepål4 4 722 6 650 37 293 65 669 5 811 7 371 51 422 118 822
Kolmule4 539 589 418 289 225 996 194 318 847 982 423 999 316 242 363 123
Tobis og annen sil 51 134 81 553 27 418 78 013 79 585 94 503 40 414 150 252
Taggmakrell (hestemakrell) 5 425 12 244 72 619 12 503 19 006 101 754 279 090 70 034
Makrell 131 698 121 496 121 229 233 957 979 479 1 290 264 960 129 1 817 983
Sild 884 593 1 027 873 1 077 250 920 273 2 224 846 2 805 632 2 686 017 2 732 476
Brisling 12 933 4 453 11 469 14 647 30 942 18 522 31 955 38 540
Anna pelagisk fisk 179 8 1 2 297 38 2 1
Sum pelagisk fisk 1 671 371 1 713 472 1 806 280 1 791 797 4 283 040 4 840 682 4 743 786 5 821 331


Siste nytt