30 cm havstigning på 50 år

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Nye beregninger av framtidig havnivå langs norskekysten gir både pusterom og utfordringer. Pusterommet er at havstigningen ikke forventes å overstige 30 cm i løpet av de neste 50 årene. Utfordringen er at havstigningen vil fortsette i svært lang tid, med gradvis økende problemer for kystnær infrastruktur, kultur og natur.
Basert på eksisterende faglitteratur beregner vi en havstigning om 100 år på mellom 20 til 80 cm for Oslo, noe høyere stigning langs sør- og vestlandskysten, og noe lavere i nord. Uten sterkt reduserte klimagassutslipp, kan havstigningen være på 1-1,5 meter langs store deler av vår kyst i år 2200.
Det skriver Helge Drange, professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret i en rapport om fremtidig havstigning langs norskekysten.


Globalt havnivå stiger i dag med en fart som tilsvarer 30 cm i løpet av 100 år. Denne stigningen er alvorlig for enkelte øystater og lavtliggende landområder, men i liten grad ellers. Med økt havstigning vil utfordringene påvirke langt flere områder og betydelig flere mennesker enn i dag.

Tre hovedfaktorer bidrar til havstigningen: For det første blir havet varmere. Dette fører til at vannet utvider seg, og dermed at overflaten heves. Den andre faktoren er at de fleste breer på jorden smelter. Når smeltevannet havner i havet, stiger havnivået. Den tredje faktoren er smelting av Grønlandsisen og iskappen i Antarktis. Målinger viser at det er netto smelting fra begge disse iskappene og at smeltingen er økende, srkiver Drange i sin rapport.


Du kan lese hele rapporten i linken her:

Kilde: UiB / Bjerknessenteret


 

Siste nytt