Anbefaler tildekking av u-båtvraket

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Metier AS og Møreforsking Molde AS har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Kystverket sin redgjørelse om de ulike alternativene for den videre håndteringen av U-864. Rapporten er nå overlevert til Fiskeri- og Kystdepartementet ved minister Lisbeth Berg-Hansen.
-Nå skal vi sette oss grundig inn i denne krevende saken, også skal vi orientere Stortinget om den videre prossessen, sa Berg-Hansen etter at rapporten var overlevert.  Ministreren håper å få en avklaring på denne saken i løpet av året.

På bakgrunn av at kvalitetssikringen av hevingsalternativet som tidligere forelå avdekket betydelige svake sider bestemte regjeringen i mars 2010 å gjøre nye utredninger rundt heving av vraket av U-864 grundigere. Kystverket fikk i oppdrag å gjennomføre en redgjørelse av ulike alternativ for håndtering av U-864.

Følgende alternativ er vurdert;
* nullalternativet
*  tildekking
*  heving
*  kombinasjon av heving og tildekking 
*  kombinasjon av heving og mudring.


- Den overordnede målsettingen er å sørge for at miljøet rundt U-864 er og forblir som det er typisk for kyststrømmen på Vestlandet. 
Det er et ambisiøst mål, men er helt i tråd med føringene sa selskapet Metier i forkant av overrekkelsen av rapporten onsdag.

– Heving av vraket er mer risikofylt enn heving av last. Begge alternativene er mer risikofylt enn tildekking. Tildekking av vraket som inneholder er det beste alternativet på kort sikt, og det er det billigste.

Vrakstedet med forurenset området er beskrevet til å være omlag 30.000 kvadratmeter.
I tillegg er det gjort beregninger som forteller som lite naturlig tildekking de siste 60 årene siden ulykken.

Det antas også at det lekker kvikksølv fra området som tilsvarer mellom 3-4 kilo pr. år.  I verste fall kan det være snakk om inntil 10 kilo i året.


De ulike etatene som har vært involvert i arbeidet fikk skryt for å holde på objektiviteten  i en viktig sak.


Du kan se hele rapporten her:Siste nytt