Diskuterer fiskeri-næringens betydning og framtidge rammevilkår

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskebåtredernes Forbund avvikler sitt årsmøte 1. og 2. februar i Oslo. Hovedtema for møte er fiskerinæringens betydning og framtidige rammevilkår, kvoteutsiktene i et femårsperspektiv og følgende økonomiske uroligheter internasjonalt. Det er påmeldt 270 deltaker til møte.  Også Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen deltar på møte.  Statsråden vil innlede om aktuelle fiskeripolitiske spørsmål, blant anna om omdømmet til norsk sjømatnæring og om samspillet mellom flåten og landindustrien.

Du kan se detaljer om tema og andre opplysninger om årsmøte på Fiskebåt sin egen nettside her:

Siste nytt