Domstein avvikler i Måløy

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Styret i Domstein ASA har vedtatt å avvikle produksjonen av hvitfiskfilet i Måløy. Styret ser ikke muligheter for å oppnå lønnsomhet og sier opp 86 ansatte. Avdelingen i  Måløy har en omsetning på ca. kr 155 mill. og sysselsetter ca. 90 personer. Produksjonen av hvitfiskfilet har gått med underskudd i flere år, heter det i en børsmeling fra selskapet.

Styret har også godkjent en avtale med A. Espersen A/S i Danmark om at Espersen overtar produksjonen av torskefilet fra Domsteins fabrikk i Måløy og flytter denne til sine fabrikker i Litauen eller Polen.  Det er samtidig avtalt at Domstein skal selge og markedsføre Espersens produkter i det norske og
svenske markedet.  Domstein skal motta en kompensasjon for overtakelsen av torskeproduksjonen på kr 21,6 mill., hvorav kr 10,8 mill. betales umiddelbart og kr 10,8 mill. over en 3 års periode.

 
Styret i Domstein har også inngått en intensjonsavtale med Brødrene Larsen Eftf. i Bremanger om å overføre produksjonen av seifilet til Larsens bedrift i Kalvåg. Andre deler av produksjonen skal flyttes til Domsteins fabrikk i Kungshamn i Sverige.

Disse tiltakene er ventet å  gi Domstein-konsernet en årlig positiv resultateffekt på kr 5,9 mill. I tillegg vil det i 2012 bli en engangsgevinst på ca. kr 10 mill.
Tiltakene vil redusere konsernets omsetning med ca.  kr 70 mill. på helårsbasis og balansen med ca. kr 70 mill. i løpet av 2012.


Siste nytt