Enighet om nye minstepriser

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norges Sildesalgslag og FHL er etter mandagens minsteprisforhandlinger enige om nye minstepriser for samfengt lodde til konsum og kolmule. Etter mandagens forhandlinger er partene nå enige om minstepriser for kolmule og samfengt lodde til konsum.

For samfengt lodde til konsum blir minsteprisoen på kr. 1,80 pr. kg prolongert.
For kolmule er ny minstepris på  kr. 1,80 pr. kg mot 1,45 tidligere.

Prisen trer i kraft fra 31. januar 2012. 

Siste nytt