Faktor i SUK-gruppens fiske etter sild i Nordsjøen er satt til 1,55

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fastsettelse av faktor for SUK-gruppens fiske etter sild sør for 62° N i 2012 toren for fartøy med deltakeradgang i SUK-gruppens fiske etter sild i Nordsjøen er satt til 1,55.

Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten til fartøyet med faktoren.

Fiskeridirektøren.
Henvendelser: Ola Roth Johnsen, tlf.: 941 62 568


Siste nytt