Faktor i trålfisket etter sild i Nordsjøen

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Fiskeridirektøren har fastsatt faktoren for trålgruppen i fisket etter sild i Nordsjøen i 2012 til 0,69.  

Siste nytt