Fiskarlaget med ny web-side (3)

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norges Fiskarlag har lansert sin nye nettportal. Internettsiden har fått et oppdatert uttrykk med en rekke nye funksjoner og løsninger. Websiden får mer bakgrunnsinformasjon, i tillegg til å ha nyheter, kontaktinformasjon og annet organisasjonsstoff. Nettsidene fremstår relativt gjenkjennelig, men har fått noen nye funksjoner som kalender og endret visning av brosjyrer og medlemsbladet Mea. Det er også lagt en plan for å legge inn stadig mer informasjon og bakgrunnsstoff enn i dag, i tillegg til en oppdatert versjon av kontaktinformasjon med bilder og omtale av ansatte og av tillitsmenn- og kvinner.

Informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand sier basisinformasjonen er på plass i den nye nettsiden. Innholdet i en del av menyvalgene, som Brosjyrer og Høringer blir lagt ut når aktuelt stoff er klart til å publiseres. Det er derfor noen menyvalg som har lite eller intet innhold så langt, men dette skal stadig fylles på, forklarer han.

Når det gjelder medlemslagenes nettsider, så er de Fiskarlagets regionkontorer som primært skal drifte egne nettsteder. Det enkelte organisasjonsleddet er nå klarere markert i den nye nettsiden enn før og dette er fordi vil vil vise frem hele organisasjonen på en enda tydeligere måte også på nett, sier Indrestrand.

De ansatte ved regionkontorene fikk under en samling i desember en opplæringsrunde i å håndtere og legge ut nettsaker med bilder og dokumentvedlegg på egen regions nettside. Fylkeslagenes sider vil også bli oppdatert med kontaktinformasjon og bakgrunnsartikler i tillegg til vanlige nettsaker


-Det skal være lettere å finne frem på siden vår etter oppgraderingen, sier informasjonslederen. Det er laget noen flere menyvalg, blant annet med plass for ulike typer dokumenter slik at medlemmer og andre fort skal kunne finne protokoller, høringsdokumenter og lignende.

Den nye nettsiden har samme adresse som før – www.fiskarlaget.no.


Siste nytt