Fisket etter sild i Skagerrak 2012

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektoratet har trukket lodd om hvem som kan delta i fisket etter sild i Skagerrak i 2012. 7 ringnotfartøy og et fra SUK gruppen skal fiske kvoten Loddtrekningen er foretatt blant registrerte fartøy med ringnottråltillatelse eller snurpere uten konsesjon (SUK-gruppen) i Fiskeridirektoratets fartøyregister.

Innenfor gruppekvoten for ringnot på 1 881 tonn tildeles fartøykvoter til 7 fartøy med 268 tonn hver
Innenfor gruppekvoten for SUK-gruppen på 120 tonn tildeles fartøykvote til 1 fartøy.

Følgende fartøy er trukket ut til å delta i fisket etter sild i Skagerrak i 2012:

Ringnot
Resultat trekning Fartøynavn Regm Rkal
1 Libas H0005F LMQI
2 Brennholm H0001BN LIWG
3 Liafjell H0087F LLWB
4 Rav ST0008O LMFZ
5 Haugagut H0050AV LAQD
6 Vestviking H0012AV JXAM
7 Vea R0007K LMMJ

SUK
Resultat trekning Fartøynavn Regm Rkal
1 Abelone Møgster H0015AV 3YMI
       

Uttrukne fartøy som ikke ønsker å delta, skal straks melde fra til Norges Sildesalgslag. Dersom et fartøy ikke ønsker å delta, går adgangen til neste fartøy på trekningslisten.

Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Det kan heller ikke meldes utseiling før fartøyet er faktisk utlosset og har not om bord.

Siste frist for å foreta utseiling er 31. august 2012.

Siste nytt