Fiskets gang pr. 30 januar

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Silda rekordtidlig på Møre. Bedre loddefiske ved Island, og makrellen er utenfor Irland. NVG sild:
Grunnet værhindring midt i uken fikk vi en middels uke på silda med 35.600 tonn. Av dette kvantum har kystflåten bidratt med hele 19.200 t, ringnot har fisket 9.400 t og trålerne har fanget 7.000 t. Fra utenlandske fartøy har vi ingen innmeldinger sist uke.

Silda har hatt god fart på sør i vinter og den er rekordtidlig på Mørefeltet. Samtidig som båter er i aktivitet vest av Vesterålen. Det er uvanlig med slik spredning av sildefiske langs kysten. Vi får håpe det er store sildmengder som er årsaken til denne utbredelse.

Størrelsen på silda har tendert nedover sist uke med totalsnitt på 300 gram. Høyeste innmeldt snitt er på 325 g, og som lavest har vi 223 g.

En gjennomgang av prisene viser at snittet for hele uken ligger på kr 5,98. Der kr 6,37 er høyeste auksjonspris, og kr 5,21 som lavest. I helgen har prisnivået lagt noe lavere enn i starten av uken.

Foreløpig oversikt over fisket så langt viser at det er fisket fantastiske 188.600 tonn i vinter. De forskjellige gruppers fiske viser at kystflåten har fisket over halve kvoten sin med 108.200 tonn fisket så langt. Trålgruppen har fisket 20.000 t, som er vel 40 % av sin kvote, og ringnot har fisket 60.000 t (25 %).

I kommende uke forventer vi mindre deltagelse i fisket. Dette grunnet at flere er ferdige med kvoten, og andre igjen skifter over til andre fiskeri



Makrell:
Makrellen fortsetter sin ferd på sør etter kjent mønster. Sist uke har 11 fartøy fra Irland, Shetland og Skottland innmeldt totalt 11.000 tonn. Fangstene er tatt vest- nordvest av Irland.

Størrelsen på makrellen er på samme nivå som tidligere i vinter og ligger fra 355- 395 gram. De fleste fangstene er omsatt på leveringsavtaler. For fangster som er omsatt på auksjon ligger prisene fra kr 10,58 – 11,30.

Så langt på dette året er det landet 42.500 tonn med makrell fra utenlandske fartøy. Sammenligner vi med januar i fjor så hadde vi 49.500 t fra utenlandske båter og 2.100 tonn fra norske båter.

Med makrell på sig sørover, og det at flere båter er i havn med kvotene gir forventninger om mindre landinger i Norge i kommende periode





Lodde:
Fra Island har vi sist uke omsatt 15.500 tonn med lodde. Fisket foregår i området øst av Island og etter en treg start har registreringene, og derved fisket tatt seg opp i slutten av uken.

Hoveddelen av fangstene er omsatt til oppmaling til priser fra kr 1,60 til 1,94 som høyest. Endelig pris blir bestemt etter analyse av fett- og tørrstoffinnhold.
En fangst er solgt til konsum til pris på vel 2 kroner.

Før helgen fikk vi en liten utvidelse av kvoten. Og dette sammen med at flere båter ikke vil fiske ved Island fikk Fiskeridirektoratet til å endre faktoren fra 1,17 til 1,29.

Søndag kveld er det kuling på feltet og 16 båter er innmeldt i Islands sone. Ytterligere 6 er på vei mot Island. Siste utseilingsfrist er fastsatt til 2. februar.

I Barentshavet har «Leinebjørn» leitet etter lodde i norsk sone i helgen. Rapporter fra båten så langt er ingen lodderegistreringer. Vi har via kontakter i Russland fått rapporter på at deres flåte er i fiske langt øst (rundt Ø 45°) i Barentshavet. Fiskelisenser for fiske i Russisk sone er enda ikke klare, og «Leinebjørn» avventer denne før de kurser østover. Forhåpentligvis er disse klar snart.



Kolmule:
To båter, «Gardar» og «Manon», har i løpet av helgen satt kursen vestover mot kolmulefeltet. De vil starte letingen i nordlige deler av EU sonen nordvest av Hebridene.

Ifølge rapporter har Færøyske båter hatt brukbart kolmulefiske i egen sone.




Bergen 30.01.12
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt