Fiskets gang pr.16 januar

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Meget godt sildefiske i nord. Utenlandsk makrell fra vest. Skuffende havbrislingfiske i sør, og begynnende loddefiske på Island. NVG sild:
Det har vert en knalluke på sildefiske i nord med hele 59.500 tonn sist uke. Vi må tilbake til høsten 2010 for å finne større ukeskvantum. Kystflåten har vert mest aktiv og tatt hele 32.000 t, ringnot har fisket 23.000 t og trålerne har bidratt med 4.500 t. Fra utenlandske fartøy har vi ingen innmeldinger sist uke.

Fisket foregikk i starten av uka i Andfjorden og vest av Andenes, samt utenfor kysten av Vesterålen og Lofoten. I helgen har det i tillegg til områdene lenger nord blitt tatt fangster utenfor Træna.

Silda har variert noe i størrelse gjennom uken, fra 250 gram som lavest og hele 335 gram som høyest. For hele kvantumet så ligger snittstørrelsen på 312 gram.

Prisene har holdt seg selv med relativt stort kvantum. Auksjonsprisene ligger fra 5 kroneren og opp til kr 6,78 som høyest. Totalsnittet ligger på kr 5,95.

Kjøperne melder om fortsatt god kvalitet på silda til filetproduksjon. Og vi får håpe på fortsatt interesse utover vinteren.

Flere av de minst strukturerte kystbåtene har tatt sin kvote. Mens andre kystbåter kommer til. For ringnot og trål sin del har flåten vert spredd på flere fiskeri. Med fiske på islandslodda i emning vil flere i ringnot vurdere å sette kursen vestover.Makrell:
Fra utenlandske båter har vi sist uke hatt 13.700 tonn med makrell. Fangstene er tatt vest av Hebridene fra N 58° 20´ og sørover til N 57°. Makrellen har sist uke fulgt kjent mønster og trukket på sør.

Snittstørrelsene på makrellen er relativ liten, og ligger fra 355- 399 gram. Prismessig så ser vi et lavere nivå enn i høst med priser fra rundt 10 kroner til vel kr 11,50 for best betalte fangst.

Fiskerne melder om periodevis mye makrell, men været har så langt i år ikke spilt på lag med makrellfiskerne.

Vi venter også i perioden framover landinger fra utenlandske fartøy.Havbrisling:
15 fartøy tok over nyåret utseiling til brisling fiske i sørlige Nordsjøen. Da vinden løyet og båten fikk leteforhold var registreringene relativt beskjedne. Noen få båter fikk fangst og totalt er det sist uke tatt knappe 1.000 tonn. Dette er fordelt på 8 båter med fangster fra 25 til 280 tonn.

Alle fangster er omsatt til mel/olje til auksjonspriserpriser fra kr 1,79 til 1,84.

Alle båter har forlatt brislingfeltet.


Lodde:
Tre båter tok i uken utseiling til Island for loddefisket. I helgen har har fangstingen vert laber. Det har vert liten samling på lodda og den har stått dypt slik at det har vert vanskelig å rekke ned med not. Søndag kveld fant båtene lodde mer tilgjengelig, og alle hadde kastet. Norske båter kan ikke bruke trål i dette fiske.

Islandske båter har sist uke hatt periodevis godt fiske nordøst av Langanes. Disse fangstene er i hovedsak fisket med trål.

Vi forventer at flere båter tar utseiling til loddefiske i kommende uke.
Bergen 16.01.12
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt