Fiskets gang uke 3

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Ny god uke i NVG-sildfisket, de første fangstene av lodde fra Island, både til mel / olje og konsum, og over ti tusen tonn makrell fra utenlandske trålere. NVG-sild
Også denne uke har fisket av nvg-sild gitt svært gode resultater og selv om været hindret flåten i sin utøvelse en del av uke, ble hele vel 54 400 tonn er meldt inn. Fisket har utvidet seg i strekning det fiskes på, fra Vesterålen i nord til ut av Sklinna i sør. Alle tre flåtegruppene har deltatt og ringnot har stått for ca. 17 800 tonn, trål vel 5 300 tonn og kyst ca. 31 000 tonn. Også et utenlansk fartøy har levert 450 tonn til norsk kjøper. Snittstørrelsen ligger fremdeles i overkant av 300 gram, men det har vært enkeltkast, fangster, på fisk av en mindre størrelse, helt ned i 210 gram. Denne småfisken er tatt i samme område som fisk av størrelse over 300 gram. Prismessig er det en liten nedgang, ukesnittet fra auksjonene endte på kr. 6,11.

Nordsjøsild
I fisket etter nordsjøsild har det denne uke kun vært kun en norsk båt i aktivitet. Tross leting over store områder i Nordsjøen fant de ikke fangstbare forekomster og avsluttet letingen midt i uken. Noen danske trålere har tatt fangster sør i Nordsjøen og opplysninger vi har fått fra Danmark er at fisken størrelse var av en heller mindre størrelse, men det var ikke innblanding av andre fiskeslag.

Lodde på Island
Mandag den 16. fikk vi vinterens første innmelding med lodde fra Island. «Birkeland» hadde tatt sin kvote på 760 tonn. Tirsdag og onsdag fikk vi to fangster til, men så ble værforholdene dårlig og først fredag ble det fangstbare forhold igjen. Det meldes om gode registreringer av lodde og god værutsikt en tid fremover. Totalt er det fanget nesten 6 500 tonn fra området ca 100 n.m. øst av Langaneset.En fangst er solgt til samfengtproduksjon mens resten har gått til m/o. Prisnivået på m/o ligger fra kr. 1,61 til kr. 1,72.

Makrell
Også denne uke har utenlandske båter landet makrell på norske anlegg. 9 fangster med makrell på til sammen 10.330 tonn og to fangster hestmakrell på tilsammen vel 200 tonn. Alle fangstene er solgt på kontrakt. To av fangstene var tatt nordvest av Hebridene, rutelokasjon 4363,  resten sørvest av samme øygruppe, rutelokasjon 4331.

Havbrisling
I havbrislingfisket ble det ikke tatt flere fangster av de båtene som var uttrukket til dette fiske og torsdag opphevet Fiskeridir. deltageradgang til havbrislingfisket i EU-sonen i henhold til trekningsliste.
Dette betyr at alle fartøyer med rettighet til å fiske havbrisling kan fra denne dag fiske havbrisling i EU-sonen.


Bergen, 23. januar 2012
Odd Andersen 

Siste nytt