Fiskets gang

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Nesten 40 000 tonn lodde fra Barentshavet, knappe 10 000 tonn kolmule, mens det med NVG-sild kun ble fanget knappe 1 800 tonn

oddefiske i Barentshavet
Etter at aktsomhetsområdet ble opprettet før forrige helg lette flåten seg lengre østover og mandag kom de bort i lodde ut av Tanasnaget, rute 0313. Men lodden var mindre enn den de hadde fisket lengre vest, bare 50 i samfengt  snitt. Fredag var deler av flåten tilbake lengre vest denne gang nord av Sørøya, rute 0422-23, 1204. Størrelsen her var litt bedre, 47 i samfengt snitt. Men dette er heller ikke den størrelse som kjøperne ønsker. Rognmodninger var svært varierende, fra 15% til 20%.

Det er i hovedsak ringnot som har fisket, 38 700 tonn til dem, trål 730 tonn og kyst 475. Av ukekvantumet gikk 26 300 til konsum, 13 600 til mel/olje. Snittpris fra auksjonene ble kr. 1,87 for konsum og kr. 1,75 til mel/olje.

Fredag kom meldingen om siste utseilingsdato for kystflåten  som i år er satt til 5. mars kl.24:00.

 

Kolmulefiske
Også denne uke ble ukekvantumet på nesten 10 000 tonn. Av dette kvantumet kom ca. 7 000 tonn fra internasjonalt hav sørvest av Porcupine bank og 3 000 tonn fra EU sonen nord av Porcupine. Med unntak av en sjølprodusert fangst ble alt levert i Killybegs. Størrelsen varierer fra 156 g. til 200 g. med ett snitt på 176 g.  Laveste pris var kr. 2,65, høyeste kr. 2,93 og med ett snitt på kr. 2,78. Søndagskveld rapporteres det fra feltet i EU sonen om godt fiskeri, godt vær og mye fisk å se.

 

NVG-sildfiske
I nvg-sildfiske har været satt en solid demper for fangsting nesten hele uken. Beskjedene knappe        1 800 tonn ble tatt. Søndag 26. var ukens beste dag med ca. 870 tonn, 7 fangster tatt ved Karmøy, derav en låsfangst, og 7 fangster langs Mørekysten, fra Stadthavet i sør til Smølaområdet i nord. Snittstørrelsen holder seg rundt 300 gram, miste 216 gram, største 330 gram. En fangst ved Vikna var av en mindre størrelse, 168 gram. Ukens priser varierer fra kr. 3,25 til kr. 6,41 og med et snitt på kr. 5,79.

Siste nytt