Havbrislingfiske i EU-sonen

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Med virkning fra i dag torsdag 19. januar 2012 oppheves deltageradgang til havbrislingfisket i EU-sonen i henhold til trekningsliste. Dette betyr at alle fartøyer med rettighet til å fiske havbrisling kan fra i dag fiske havbrisling i EU-sonen.  Fartøy som ønsker å fiske havbrisling må fortsatt melde utseiling og rapportere fangst daglig til Norges Sildesalgslag. 

Norges Sildesalgslag kan stoppe utseiling til fisket så som når kvoten er beregnet oppfisket. 
Fartøy som har fisket og levert havbrisling i 2012, vil ikke ha mulighet til å delta ved en eventuell loddtrekning om deltagelse i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2013. 

Maksimalkvoten på 700 tonn gjelder fortsatt.

Siste nytt