Inntil videre: 18 % MVA ved import av sjømat til Russland

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fra Sjømatrådet meldes det at det inntil videre må betales 18 % MVA ved import av fisk og sjømat til Russland. Som følge av forsinkelser i arbeidet med klassifiseringen av nye tollkoder for en rekke varegrupper til Tollunionen mellom Russland, Hviterussland og Kasakhstan, er satsen for MVA ved innførsel av fisk- og fiskeprodukter til Russland fra og med nyttår og inntil videre 18%. Det er imidlertid på det rene at det nå jobbes for å få utferdiget en forordning av den russiske regjeringen som vil tilbakeføre MVA-satsene slik de var før årsskiftet, dvs. forsinkelsen innebærer ingen permanente endringer i gjeldende satser.
Norges Sjømatråd har fått informasjon om at den ventede forordningen tidligst vil utgå til de regionale tollkontorene 20. januar. I praksis innebærer dette at fisk og sjømat som importeres før forordningen er bekjentgjort og implementert ved de regionale tollkontorene vil bli ilagt 18% MVA, uavhengig av tidligere satser. Ettersom forordningen vil bli gjort gjeldende fra og med 1. januar 2012, skal de berørte bedriftene kunne få tilbakeført for mye betalt MVA ved import. Ikke desto mindre har vi erfaring med at slik tilbakeføring kan være en tidkrevende og komplisert prosess. De berørte eksportører anbefales derfor å ta hensyn til dette så lenge den nye forordningen ikke er utstedt og implementert.

Norges Sjømatråd lover å komme tilbake med ny informasjon vedrørende MVA-situasjonen så snart som mulig.

Siste nytt