Kystbrislingfisket i Oslofjorden og Rogaland

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Det blir gitt adgang til å fiske inntil 250 tonn kystbrisling i Oslofjorden og 50 tonn i Rogaland i januar 2012. Se hele meldigen her: Melding fra Norges Sildesalgslag til kystbrislingfiskerne

Norges Sildesalgslag har også for 2012 søkt om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for et begrenset fiske av kystbrisling i Oslofjorden og i Rogaland.  Fiskeridepartementet har i dag vedtatt at det åpnes for et fiske i tråd med tidligere års reguleringer innenfor de kvanta det er søkt om. 

Dette betyr at det vil være adgang til å fiske inntil 250 tonn brisling i Oslofjorden og 50 tonn brisling i Rogaland i januar 2012. 

Rapporteringsplikten må forventes videreført.  Dette rammeverket foreligger ikke ennå, men må forventes å komme innen kort tid.


Siste nytt