Lodde i Barentshavet - Påmelding for trål- og kystfartøy

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket i Barentshavet må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 9 januar 2012 klokka 23:59 Med henvisning til flere reguleringsforskrifter fremgår det at påmelding til aktuelle fiskerier (havbrisling, lodde Barentshavet, sild i Skagerrak) skal skje skriftlig til Norges Sildesalgslag. 
Det er imidlertid ikke sagt noe om hvilken adresse som skal benyttes ved påmelding til Norges Sildesalgslag. 
Norges Sildesalgslag vil av nevnte grunn presisere at påmelding skal skje skriftlig til Norges Sildesalgslag til følgende adresse; [email protected]  i alle fiskerier der påmelding er påkrevd. 

Fartøyer som ikke følger de ovenfornevnte krav kan i verste fall risikere å miste sin rett til å delta i aktuelle fiskerier. 
Norges Sildesalgslag vil videre be om at fartøyer som eventuelt ikke ønsker å delta i et fiskeri der fartøyet er påmeldt, om skriftlig å melde fra om dette snarest mulig til:  [email protected]. 


 

Siste nytt