- Norsk sjømat står støtt, og det er svært betryggende å se

Publisert: av Norges Sildesalgslag
– Norsk sjømat står støtt, og det er svært betryggende å se, sa Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen om eksportstatistikken for 2011. – Da tallene fra 2010 ble presentert for et år siden, ga jeg uttrykk for at jeg var imponert over den norske sjømatnæringen. Når eksportrekorden fra 2010 nesten tangeres i et år der flere av våre viktigste markeder opplever stor økonomisk uro, lar jeg meg imponere enda mer.

Både Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd la vekt på den norske fiskeriforvaltningen når de forklarte fiskerinæringens suksess i 2011. God ressursforvaltning gjør den norske sjømatnæringen til en stabil leverandør av produkter som forbrukeren kan spise med god samvittighet.– Vi følger rådet fra økonomiske eksperter om ikke å legge alle eggene i samme kurv. Naturen gir oss tilgang til mange ulike arter, så det skal vi ikke ta æren for. God forvaltning sørger imidlertid for at den norske sjømatnæringen kan høste av ressursene, sa Berg-Hansen.

Se hele årstallspresentasjonen her:

Siste nytt