Ny pre-eksportattest for fisk og fiskevarer

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Mattilsynet innfører en ny eksportattest som skal brukes for fisk og fiskevarer som bearbeides eller lagres i EU for videre eksport til 3. stater, dvs land utenfor EU. Attesten heter “3.1.17 EU, pre-eksport, bearbeiding og midlertidig lagring for videre eksport, engelsk, 2011-12” og vil være tilgjengelig i MATS Skjematjenester og på Mattilsynets nettsider fra og med 9. februar 2012. Den nye attesten erstatter de tidligere brukte EU-attestene.

Hvorfor ny attest?
Som EØS-medlem følger Norge EØS-avtalen som sier at det skal være fri flyt av varer, inkludert animalske produkter, mellom Norge og EU. Kompetente myndigheter i EU-land kan ikke kreve veterinære helseattester dersom varene er ment for omsetning innenfor EUs territorium.

Mattilsynet har likevel opplevd to problemstillinger knyttet til handel med EU:

  1. Når råvarer bearbeides i EU og så eksporteres videre til et 3.stat.
  2. Når varer lagres på lager i EU i påvente av en kunde i 3.stat
I begge tilfellene ønsket eksportørene en attest fra Mattilsynet til EU for å kunne bruke den som et grunnlagsdokument for en ny attest fra EU til 3.stater.

Det er et behov for en attest til EU fra virksomheter som re-eksportere fisk og fiskevarer til post-sovjetiske land (eks. Hviterussland, Moldova, Ukraina).

For å dekke behovet og samtidig følge EØS-avtalen, har Mattilsynet valgt en løsning som ligner på den EUs medlemsland bruker; å lage en attest som utelukkende kan brukes i tilfeller når fisk og fiskevarer enten bearbeides eller lagres i EU.

Forutsetningen for ny attest
Forutsetningene for å den nye attesten er at :

a.Virksomheten og varepartiet oppfyller krav angitt i attesten;

b.Rekvisisjonen er godkjent av distriktskontoret virksomheter sorterer under.

c.Varepartiet er i Norge både på rekvisisjons- og attesttidspunktet.

Eksportøren er selv pliktig til å kontrollere at attesten utstedes på varer fra virksomheter som har adgang/importgodkjenning til det endelige mottakerlandet.

EU– attestene som tidligere har vært brukt er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider frem til 1.mars. Det er for å gi eksportørene en overgangsperiode til å varsle sine EU-kontakter om overgangen til den nye løsningen.

Mer informasjon
Trenger du mer informasjon, vennligst ta kontakt med ditt lokale Mattilsynets distriktskontor for veiledning. Tel: 06040

Siste nytt