Nye auksjonstider fra 1.februar

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Melding fra Norges Sildesalgslag til fiskere og kjøpere av pelagisk fisk til konsumformål om nye auksjonstider med virkning fra 1.februar. Etter avtale mellom kjøperne og fiskerne vil følgende auksjonstidspunkter gjelde med virkning fra 1. februar 2012:

1.         0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2.         1300 – 1400
3.         1800 – 1900
4.          2100 – 2200

 
                          Vi gjør oppmerksom på at døgnets siste auksjon fra og med 1. februar går over en time uavhengig av antall fartøyer på auksjonen.  Døgnets første auksjon på lørdager vil videre gå til samme tidspunkt som døgnets første auksjon på søndager.


    Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt