Nye ISO-standarder gir verdifull informasjon

Publisert: av Norges Sildesalgslag
To nye ISO-standarder for sporbarhet av fiskeprodukter er vedtatt. – Standardene kan gi forbrukere verden over tilgang til flere opplysninger om sjømaten de spiser, sier seniorforsker Petter Olsen ved Nofima i Tromsø. De nye ISO-standardene forteller hvilke opplysninger som må registreres for hvert ledd i produksjonskjeden som fiskeproduktene går gjennom.

Det vil si hvilke opplysninger som må registreres på fiskebåten eller oppdrettsanlegget, foredlingsbedriften, transportøren, grossisten og butikken som selger fisken til forbrukerne. Den ene ISO-standarden gjelder villfisk, den andre oppdrettsfisk.

- I dag fraktes mye sjømat over store avstander før den blir spist av forbrukerne. Dersom alle ledd i en forsyningskjede følger ISO-standardene, kan man spore produktene gjennom hele kjeden tilbake til fangststed/oppdrettsanlegg. Dermed kan forbrukerne blant annet få vite hvor sjømaten kommer fra, dens egenskaper, ressursbruk og miljøprofil, sier Olsen til Nofima.no

 

Les mer om nye ISO standarder hos Nofima her:

Siste nytt