Omsetningsverdi som slår alle rekorder

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Med en samlet verdi på over 8,5 milliarder kroner i 2011, har det aldri noen gang tidligere vært omsatt mer gjennom et salgslag i Norge, enn det Norges Sildesalgslag (NSS) hadde i 2011. Med et noe lavere kvantum i 2011 enn året før, skyldes rekordomsetningen i første rekke gode priser for levering til konsum.

NSS omsatte i 2011 totalt 1,5 millioner tonn pelagisk fisk, i alt vesentlig gjennom auksjon, til en samlet verdi av 8,5 milliarder kroner.  Det er en økning på knappe 25,7 % sammenlignet med 2010 da omsetningen summerte seg til 6,8 milliarder kr. I 2011 har det ikke vært rekordstore kvoter på pelagisk fisk.
En nedgang i kvantum på 460.000 tonn gir likevel omsetningsrekord i verdi.

Årsaken til dette ligger i generelt gode priser for pelagisk fisk til konsum i 2011, der ikke minst prisene for sild og makrell ble meget positive i andre halvår. Norske fiskere står for 7,3 milliarder kroner av den totale omsetningen. 

Mens norske fiskere oppnådde en gjennomsnittspris på kr 3,30 pr. kg for det de omsatte gjennom NSS i 2010 (inkluderer både mel/olje- og konsumleveranser), snittprisen for norske fiskere i 2011 på hele 5,29 kr. pr. kg.  Dette tilsvarer en prisøkning på 60%.

- Det er ekstra gledelig å registrere at gode priser og god omsetning i år har kommet alle flåtegrupper til gode. Det hjelper godt for vår visjon om «fornøyde fiskere», sier administrerende direktør i NSS, Johannes Nakken.

Makrell
Med en snittpris på 12,04 pr. kilo er det makrell som i år utgjør den største omsetningsverdien per art. I løpet av året er det omsatt 297.000 tonn på auksjon, til en samlet verdi på nesten 3,6 milliarder kroner. 

Sild
Sild sett under ett (norsk vårgytende og nordsjøsild) utgjør også en stor andel av den
den totale omsetningen.  Sild samlet passerte i verdi over 3,6 milliarder kroner, med et samlet kvantum på 680.000 tonn.


 

 

 

 

Bilde


 

Siste nytt