Over 2,4 millioner tonn i 2011

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Det ble landet over 2,4 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av nær 16 milliarder kroner i Norge i 2011. Den største økningen i førstehåndsverdi er innen pelagisk sektor, viser tall fra Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets statistikkavdeling har nå lagt ut oversikt over landet fangst for årene 2008 til 2011. Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene

Resultatet viser den høyeste førstehåndsverdien for landet fisk siden 2001 målt i 2011-kroner.

Pelagisk sektor opplevde en kraftig økning i førstehåndsomsetning i 2011.
Den totale økningen for hele sektoren er på 23 prosent fra 2010 til 2011. Samtidig har det vært en nedgang på litt i overkant av 24 prosent i landet kvantum. Dette skyldes kraftig nedgang i fisket etter sild og kolmule som har en nedgang på henholdsvis 31 prosent og 89 prosent.
Den store økningen i førstehåndsverdien skyldes god prisutvikling for de aller fleste fiskeslagene.

Gjennomsnittsprisen for sild steg med hele 77 prosent fra 2010 til 2011. Samme gode utvikling har makrell (58 prosent), taggmakrell (46 prosent), kolmule (71 prosent) og lodde (13 prosent).

Økningen i førstehåndsverdien i pelagisk sektor gjør at verdien så vidt har passert verdien i torskesektoren. Dette skjer selv om også verdien i torskesektoren har styrket seg i 2011.


Les flere detaljer for Fiskeridirektoratet - her:

Siste nytt