Påmelding til loddefisket i Barentshavet 2012

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Fiskeridirektøren minner om påmeldingsfristen for å delta i loddefisket i Barentshavet i 2012, som må være skriftlig innen 9. januar 2012 kl. 24.00.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

  

Påmelding til loddefisket i Barentshavet i 2012 

Det minnes om påmeldingsfristen for å delta i loddefisket i Barentshavet i 2012. Fartøy i kyst- og trålgruppen som ønsker å delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2012 må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 9. januar 2012 kl. 24.00. 

Påmeldingen skal sendes per e-post til [email protected]      

FISKERIDIREKTØRENSvar/henv: Ola Roth Johnsen, 941 62 568

Siste nytt