Praktisering av slumpfisk-ordningen i sesongen 2011/2012

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeridirektoratet har svart Fiskebåtredernes Forbund skriftlig angående slumpfiskordningen for loddefiske i islandsk økonomisk sone ”I et skriftlig svar datert 12.01.2012 fra Fiskeridirektoratet til Fiskebåtredernes Forbund om slumpfiske fremkommer følgende med hensyn til hvordan slumpfiskeordningen skal praktiseres i sesongen 2011/2012:
• Grunnlaget for slumpfiskeordningen er det enkelte fartøys kvote i IØS
• Avgivende fartøy må ha fisket minst 30 % av tildelt kvote IØS
• Fiske på kvote IØS som har foregått i GØS/JM teller på lik linje med fiske som har foregått i IØS
• Kvantum som kan avgis er inntil 20 % av kvote tildelt det enkelte fartøy i IØS

Dette til Deres orientering.”

Siste nytt