Presisering av kvotevisning på nett

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Kvoteforbruk på fartøynivå i fisket etter lodde ved Island/Grønland og Jan Mayen. Alle fartøy anmodes om å kontrollere sine tall og melde tilbake til oss om eventuelle uoverenstemmelser. Det enkelte fartøys kvoteandel av lodde i Islands økonomiske sone for sesongen 2011/2012 vises nå under «Fartøykvoter» på  www.sildelaget.no

Kvantumet i kolonnen «Tildelt» består av fartøyets kvote ut fra en faktor på 1,17, eventuelt korrigert for fisket utover fastsatte kvotefaktorer i Grønland/JanMayen sone.

Fartøyene anmodes om å kontrollere sine tall og eventuelt melde tilbake til Sildelaget ved uoverensstemmelser.


 

Siste nytt