Presisering av regulerings-melding

Publisert: av Norges Sildesalgslag

Norges Sildesalgslag viser til melding på vår hjemmeside om havbrislingfiske i EU-sonen i 2012 publisert 20. januar.

I nevnte melding sies det følgende; ” Fartøy som har fisket og levert havbrisling i 2012, vil ikke ha mulighet til å delta ved en eventuell loddtrekning om deltagelse i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2013.”

Til deres opplysning ble denne bestemmelsen tatt ut av forskriften 23. januar, jfr. J-30-2012.  Dette innebærer at alle fartøyer med rettighet til å fiske havbrisling vil kunne ha mulighet til å delta i fisket etter havbrisling i 2013 
 

Siste nytt