Prioriteres fangst-effektivitet foran kvalitet?

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Nofima har sett nærmere på sammenhengen mellom redskapsvalg, fartøystørrelse, fangststørrelse og kvalitet på råstoff fra kystflåten og gjort funn som tyder på at kvaliteten blir dårligere. I følge Nofima indikerer resultatene i undersøkelsen at strukturering i kystflåten har ført til at fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.
 
Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og minst variasjon, men likevel reduseres disse landingene i kystflåten. I fiskeindustrien er oppfatningen at råstoffkvaliteten fra store fangster fra store fartøy er dårligst. Fangststørrelsene har økt for alle fartøygruppene.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og er en del av programmet ”Markedsbasert høsting av fiskeressurser”.

Nofima har laget et faktaark og rapport som går mer i dybden på dette forholdet - Les mer her:

Siste nytt