Prisavtale for fiskemel og olje

Publisert: av Norges Sildesalgslag
FHL og Norges Sildesalgslag har ikke avsluttet drøftingene om en prisavtale for råstoff til produksjon av fiskemel og -olje gjeldende for 2012, for tiden gjelder derfor avtale inngått for 2011. Som prøveordning i 2011 ble ikke førstehåndspris for lodde til produksjon av fiskemel og –olje regulert i forhold til nivå av fett og tørrstoff i den enkelte fangst. 

Inntil annet eventuelt blir bestemt for avtaleåret 2012 vil loddefangster til mel- og oljeanvendelse bli regulert for fett og tørrstoff.Siste nytt