Rapport om u-båt alternativ er klar

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Onsdag får Fiskeri- og kysminister Lisbeth Berg-Hansen overlevert KS1 for U-864. KS1 er en ekstern kvalitetssikring av Kystverkes utredning om de ulike alternativene rundt håndteringen av u-båt vraket U-864. Metier AS og Møreforsking Molde AS har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Kystverkets utredning av de ulike alternativene for den videre håndteringen av vraket av ubåten U-864.

Rapporten overlevers FKD onsdag formiddag.

 

Saken oppdateres etter overleveringen.

Siste nytt