Rekordår for pelagisk

Publisert: av Norges Sildesalgslag
I 2011 ble det satt eksportrekord for pelagisk fisk med en samlet eksport på 8,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 15 % eller 1,1 milliarder kroner fra 2010 Det har aldri vært eksportert verken sild eller makrell for større verdier fra Norge i løpet av ett år enn i 2011. Makrelleksporten var på 3,5 milliarder som er en økning på 16 % mens sildeeksporten var på 4,2 milliarder kroner som er en økning på 14 % fra året før. Dette skriver Norges sjømatråd som idag presenterte tallene for 2011 for sjømatnæringen.

Japan er for første gang siden 2002 det største markedet for pelagisk fisk med 1,4 milliarder kroner. Russland er det nest største markedet, mens Kina og Tyskland kommer på de neste plassene. Mens vi ser en kraftig verdivekst til Tyskland i 2011, så har Nigeria hatt en sterk nedgang etter et godt år i 2010.

- Rekordeksporten er et resultat ikke bare av høye kvoter, men også av høye priser på alle pelagiske produkter. Dette er et tegn på økende betalingsvillighet i markedene for de pelagiske produktene, sier senioranalytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd som fremhever veksten til Japan. - Regner vi også med Kina, der vi vet at hoveddelen bearbeides og går til Japan for konsum, kan vi anta at det ble konsumert pelagisk fisk fra Norge for over 2 milliarder kroner bare i Japan, sier Lien.

Tyskland vokser mest som sildemarked

Russland er største sildemarked i 2011 med 912 millioner kroner, etter en vekst på 6 % fra 2010, mens Tyskland kaprer andreplassen med god margin med 757 millioner kroner etter en vekst på 78 %. Nigeria som var på andre plass i 2010 er nå helt nede på syvende plass. Det ble eksportert 282 000 tonn fryst hel sild i 2011, noe som er en nedgang på 37 %. De største markedene målt i volum har vært Russland med 78 000 tonn (ned 36 %), Ukraina 56 000 tonn (ned 20 %) og Nigeria med 45 000 tonn (ned 65 %). Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild har i 2011 vært på 6,88 kroner noe som tilsvarer en økning på hele 2,31 kroner eller 50 % fra 2010.

Det er også eksportert 146 000 tonn fryste sildefiletprodukter i 2011, noe som er en nedgang på 10 %. De største markedene målt i volum har vært Tyskland med 51 000 tonn (opp 15 %), Russland 34 000 tonn (ned 25 %) og Polen med 21 000 tonn (ned 20 %). Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har i 2011 vært på 12,13 kroner noe som tilsvarer en økning på 4,68 kroner eller 63 % fra 2010. 

Japan konsumerer over halvparten av den norske makrellen

Japan er største makrellmarked i 2011 med 1,2 milliarder kroner, etter en vekst på 17 % fra 2010, mens Kina kaprer andreplassen med 777 millioner kroner etter en vekst på 47 %. Samlet tilsier dette at over halvparten av makrellen ender opp til konsum i Japan. Sør-Korea, Russland og Tyrkia tar de neste plassene som makrellmarkeder. Det er eksportert 239 000 tonn fryst hel makrell i 2011, som er en nedgang på 10 %. De største markedene i volum har vært Japan med 75 000 tonn (ned 4 %), Kina med 57 000 tonn (opp 12 %) og Tyrkia med 19 000 tonn (ned 26 %). Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har i 2011 vært på 13,89 kroner noe som tilsvarer en økning på 3,28 kroner eller 31 % fra 2010. 

Russland største loddemarked

Loddeeksport endte like over en halv milliard i 2011, eller en økning på 16 %. Russland var det største loddemarkedet i fjor med 136 millioner kroner, etter en nedgang på 9 % fra 2010, Japan tar andreplassen med 92 millioner kroner etter en vekst på 42 % og Kina tar tredjeplassen med 74 millioner etter en vekst på 92 %.Det er eksportert 102 000 tonn fryst hel lodde i 2011, noe som er en nedgang på 19 % fra 2010. De største markedene i volum har vært Russland med 32 000 tonn (ned 25 %), Japan med 16 000 tonn (opp 15 %), Ukraina 16 000 tonn (ned 53 %) og Kina med 14 000 tonn (opp 61 %). Gjennomsnittsprisen på fryst hel lodde har i 2011 vært på 4,72 kroner noe som tilsvarer en økning på 0,99 kroner eller 27 % fra 2010.

- Det er gledelig å konstatere at markeder som Tyskland øker importen av norsk sild og at filetproduktene øker på bekostning av hel fisk, sier Ingelill Jacobsen, bransjesjef for Pelagisk fisk i Norges sjømatråd. -Dette øker verdiskapningen i Norge og gir næringen incentiver til å jobbe videre for å tilfredsstille fremtidens konsumenter, sier Jacobsen. 

Siste nytt