Returordning for fiskeredskaper gav miljøpris

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norsk Fiskeriretur fikk prisen Gullklypa 2012 under årets miljøkonferanse "Hold Norge Rent" i Oslo. Miljøvernminister Erik Solheim sto for overrekkelsen. Selskapet samlet inn 2500 kasserte fiskeriredskaper til gjenvinning i 2011. I juryen begrunnelse heter det at:

Gullklypa- Årets organisasjon deles ut til Norsk Fiskeriretur AS ved daglig leder Øistein Aleksandersen. Norsk Fiskeriretur AS (Nofir) samler inn kassert fiskeri- og oppdrettsredskap for materialgjenvinning langs hele Norges kyst. Selskapet tilbyr en helhetlig returordning for fiskeri og oppdrettsbransjen som har blitt tatt godt i mot, og som i mange selskaper har blitt en etablert rutine for avfallshåndtering.

Norsk Fiskeriretur har gjennom holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring blitt en etablert returordning i en bransje som tidligere har utgjort et stort problem for avfallsbransjen og en kilde til store mengder marin forsøpling.

Nofir ble stiftet i 2008 med en kraftig økning i innsamlede redskaper. Fra 1000 tonn i 2010, har selskapet i alt samlet inn 2500 kasserte fiskeriredskaper til gjenvinning.


Les mer om Norsk Fiskeriretur her:

Siste nytt