Reviderte omregnings-faktorer for produkter av sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Med virkning fra 01.01.2012 vil reviderte omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt gjelde for sild produsert om bord på fiskefartøy.  I tillegg er det kommet en ny omregningsfaktor for ombordprodusert sild definert som sløyd uten hode og uten buk.
Følgende omregningsfaktorer for produkter av sild produsert om bord på fiskefartøy gjelder med virkning fra 01.01.2012 (i parentes gamle omregningsfaktorer og prosentvis økning): 

-          Sild, filet med skinn, med bein:  2,10       (2,00,  økt med 5 %)
-          Sild, filet med skinn, uten bein:  2,10       (2,00,  økt med 5 %)
-          Sild, filet uten skinn, med bein:  2,44       (2,00,  økt med 22 %)
-          Sild, filet uten skinn, uten bein:  2,44       (2,00,  økt med 22 %)
-          Sild, sløyd med hode:                  1,07       (1,00,  økt med 7%)
-          Sild, sløyd uten hode, rund snitt: 1,22       (1,00,  økt med 22 %)
-          Sild, sløyd uten hode, uten buk   1,50       (OBS!  Denne er ny)
 

Se hele meldingen Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt i J- 281/2011 fra Fiskeridirektøren her:

Siste nytt