Sjømatnæringen kritisk til gruveutslipp

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Sjømatsektoren krever at regjeringen tar hensyn til sjømatnæringen og havmiljøet når den tillater at enorme mengder gruveavfall dumpes i norske fjorder. -Det dreier seg om ikke å ofre en evigvarende næring for noe som er kortsiktig. Sjømatnæringen er en evigvarende næring. Hvis vi forvalter den på en god måte vil den ha en veldig viktig posisjon i Norge også om 1.000 år, sier administrerende direktør Håvard Jørgensen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Sammen med Norges Fiskarlag og Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening (FHL) har NSL sendt et brev til statsminister Jens Stoltenberg (Ap), hvor en samlet sjømatnæring etterlyser tiltak for å unngå konflikter mellom gruvenæringen og sjømatnæringen i framtiden.

Organisasjonene krever at Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og fagmiljøer fra næringen inkluderes når følgene av slike utslipp utredes. De fagmiljøene som i dag utreder konsekvenser for utslipp, har begrenset kunnskap om sjømatnæringen, mener organisasjonene.

-Vi ber om at sjømatnæringen og dens kompetanseorganer blir tatt med på råd for å sikre at vi ikke forurenser havene som vi er avhengige av for å produsere god og sikker mat, sier Jørgensen til NTB.


Siste nytt