Skipsregistrene en avdeling i Sjøfarts-direktoratet

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fra årsskiftet ble Skipsregistrene en avdeling i Sjøfartsdirektoratet. Hensikten er å gi brukerne enda bedre tjenester på en enklere måte, blant annet med helt nye nettsider.  – Sammenslåingen er et bidrag til å styrke Norge som en ledende maritim nasjon. Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene har lagt ned en stor innsats for å få alt på plass til 1. januar 2012, og jeg er sikker på at brukerne vil ha glede av nyorganiseringen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. Anita Malmedal, som til nå har vært assisterende direktør i Skipsregistrene, ble fra nyttår avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Avdelingens funksjoner og ansatte vil som før befinne seg i Bergen. – Vi skal fortsette det arbeidet vi har gjort, men sammen med Sjøfartsdirektoratet blir vi sterkere og mer enhetlig overfor brukerne våre. Målet er å gjøre det enklere for brukerne å finne fram til alle tjenestene de har behov for, sier Malmedal.Sjøfartsdirektoratet etablerte fra 2. januar helt nye nettsider, der brukerne på en enkel måte også kan finne fram til Skipsregistrene sine tjenester. Avdeling for skipsregistrenes hovedoppgave er å sikre rettsvernet for skip og rettigheter i skip ved tinglysing av eierforhold og panterettigheter.

– Alle dokumenter som skal registreres i NIS eller NOR skal som før sendes til Avdeling for skipsregistrenes adresse i Bergen, opplyser Anita Malmedal.

Siste nytt