Storaksjon mot fiskefartøy

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Sjøfartsdirektoratet har startet en stor aksjon med uanmeldte tilsyn på fiskefartøy i Troms og Nordland.Fartøy i alle størrelser kan bli kontrollert. Hensikten er å sjekke om sikkerheten om bord er ivaretatt. – Vi har valgt å legge denne første aksjonen i år til steder der fartøyene lander fangster fra sildefisket og lofotfisket. Der får vi kontakt med flest mulig fartøyer. Etter hvert som silda trekker sørover langs kysten, følger inspektørene etter, sier Yngve Folven Bergesen, underdirektør i Avdeling for fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet.

En lignende aksjon ble gjennomført i fjor, da flere hundre fiskefartøy ble kontrollert, og mange måtte holdes tilbake inntil de påpekte manglene var rettet opp.– Selv om vi har sett en gradvis bedring i resultatene siden man startet kampanjene for fullt i 2006, så ser vi i enkelte fartøygrupper at opp til 30 prosent av de kontrollerte fartøyene må holdes tilbake, opplyser Bergesen.

Inspektørene finner ofte at fartøyer mangler systemer for vedlikehold og at utstyr derfor i mange tilfeller går ut på dato, eller det kan være sertifikater som ikke er blitt fornyet til riktig tid. Dette gjelder både små og større fartøyer.

– De uanmeldte kontrollene avdekker også ofte at det på de samme fartøyene heller ikke er avholdt regelmessige øvelser i henhold til Sjøfartsdirektoratets krav, sier Bergesen.

Inspektører fra Sjøfartsdirektoratets stasjoner, samt fagpersoner fra fiskefartøyavdelingen ved hovedkontoret, deltar i kontrollene. Kampanjen vil fortsette ut mars og vil omfatte kontroll av fiskefartøy i alle størrelser, fra større havfiskefartøy til mindre båter ned til seks meter.

– Men selv om kampanjen tar slutt må fiskerne være forberedt på uanmeldte tilsyn også resten av året, presiserer Bergesen.
Her ligger sjekklistene som benyttes ved uanmeldte tilsyn:

Sjekkliste for fartøy over 15 meter

Sjekkliste for fartøy 10,67-15 meter

Sjekkliste for fartøy 6,00-10,67 meterHele saken og flere detaljer på Sjøfartsdirektoratet
Siste nytt