Tiltak for å redusere risikoen for yrkesfiskere

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Et forskningsarbeid fra Universitetet i Stavanger viser at det å være sjarkfisker er 25 ganger farligere enn å jobbe i petroleumsindustrien. Sjøfartsdirektoratet jobber aktiv med denne problemstillingen i våre avdelinger for fiskefartøy og arbeids- og levevilkår, og har gjennom en kartlegging av flåten sett at det i deler av fiskeflåten er en manglende sikkerhetskultur, og at det er et behov for økt kunnskap omkring regelverk og sikkerhetstankegang.

Blant annet har direktoratet de siste årene jobbet med samordning og forenkling av regelverket, herunder innfører kontrollordning (periodisk kontroll) for en større del av sjarkflåten, og vil omfatte de fleste som har fiske som hovednæring.

Direktoratet tar sikte på å få fastsatt dette regelverket i løpet av 2012, med en overgangsordning for å fange opp eksisterende fartøy.

 • Hatt kampanjer med uanmeldte tilsyn – fokus på sjarkflåten
 • Satt ned en arbeidsgruppe sammen med representanter fra næringen for å forebygge ulykker i fiskeflåten. Denne gruppen har blant annet bidratt til å etablere:
  - Nettstedet www.yrkesfisker.no
  - Hjelpemiddel for risikovurderinger
  -Sikkerhetsfilm
 • Drevet utstrakt holdningsskapende arbeid, herunder
  - Annonser og informasjonsmateriell rettet mot sjarkfiskeren
  - Deltakelser på møter og messer
Dette har ført til at kravene til rederi og fartøy har blitt strengere, og styring av sikkerhet og vedlikehold skal utføres systematisk.

- Vi tror at dette vil føre til at den utviklingen som har vært i petroleumsnæringen de siste ti-årene, med et økt sikkerhetsfokus, også vil bli synlig hos yrkesfiskerne fremover, både fordi næringen er blitt mer bevisst på holdninger til sikkerhet, men også fordi sikkerhetsregelverket for flåten ikke gir dem noe valg, sier Hilde Stange som jobber i avdeling for arbeids- og levevilkår i Sjøfartsdirektoratet.


Les også: www.yrkesfisker.no

 Kilde: SjøfartsdirektoratetSiste nytt