To prosent nedgang i antall fiskere

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Ved utgangen av 2011 var det registrert 12 782 fiskere og 6 256 fiskefartøy. Antall fiskere registrert i Fiskermanntallet er redusert med to prosent sammenlignet med 2010. Tallene er foreløpig og kommer fra Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.


Gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra 39,3 år i 1990 til 45,3 år i 2011, mens gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er noe redusert fra 66 år til 65,4 år i samme periode.
Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har i perioden 1990 til 2011 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 18 prosent i 2011.


Etter fjerningen av lengdebegrensningen for kystflåten februar 2008 har antall fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økt.
Antall registrerte fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økte med 15 fartøy fra 2010 til 2011.


Se for øvrig Fiskeridirektoratets statistikkbank for flere detaljer http://www.fiskeridir.no/statistikk/statistikkbank


Statistikkavdelingen opplyser at de tar sikte på å legge ut foreløpig statistikk over antall fiskere registrert i Fiskermanntallet for 2012 i månedsskifte januar/februar.Siste nytt