Torsken bryter også rekorder

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norsk eksport av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom på totalt 11,2 milliarder kroner i 2011 og er ny eksportrekord. Økningen fra 2010 er på 739 millioner eller 7 %, viser tall fra Norges sjømatråd. Størst økning er det for eksporten av fryst hel fisk som går til bearbeiding i Kina. Det har aldri vært eksportert mer ferske og fryste torskefiskprodukter enn i 2011. Økning i eksportverdien kommer i stor grad fra økt eksport av fryst hel torsk, sei og hyse til Kina. Totalt ble det eksportert fryst torskefisk til Kina for 1,23 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 21 % fra 2010. - Det har vært et godt år for torskefisknæringen med eksportrekorder for flere tradisjonelle og bearbeidede produkter samtidig som det er rekord for fryst hel fisk som sendes ut av landet til bearbeiding, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd. Andelen hodekappet torskefisk som passerer landegrensene er økende og utgjør nå over 35 %, sier Johansen.

Klippfiskrekord

Det er eksportert klippfisk for 3,8 milliarder kroner i 2011 og aldri tidligere har eksporten vært like høy. Eksportverdien av klippfisk av torsk økte med 135 millioner kroner, tilsvarende en økning på 7 % fra 2010, til 2,1 milliarder kroner i 2011. For klippfisk av sei økte eksporten med 5 % fra 2010 til 1,34 milliarder kroner i 2011. Brasil og Portugal er største markeder for klippfisk og står hver for en tredjedel av totalverdien. 

Godt år for saltfisk

Eksporten av alle saltfiskprodukter kom på totalt 1 milliard kroner i 2011, en økning på 9 % fra 2010. Det største saltfiskproduktet er hel saltet torsk hvor eksportverdien kom på 861 millioner, 14 % opp fra 2010. Portugal er største marked for saltfisk og 60 % av all eksportert saltfisk fra Norge går til Portugal. 

Tidenes år for tørrfisk

Tørrfiskeksporten, både hel fisk og filet, endte på 687 millioner kroner i 2011. Dette er 43,2 millioner kroner over 2010. Til tross for volumnedgang har det aldri tidligere blitt eksportert tørrfiskprodukter for større verdier. Italia er fortsatt viktigste marked, men en sterk verdivekst for Nigeria ligger bak rekorden i 2011.

Fersk torskefisk for 2 milliarder kroner

Eksporten av fersk torskefisk inklusiv torsk og kveite fra havbruk har for første gang passert 2 milliarder kroner og veksten er på 3 % målt i verdi mot 2010. Det er fersk hel torsk og hyse fra fiskeri som forklarer økningen og det er særlig Frankrike som øker for begge produktene. Fersk hel torsk har en økning på 170 millioner eller 44 % til totalt 555 millioner kroner i 2011. Hel torsk fra havbruk har en tilbakegang i 2011 på 57 millioner kroner til totalt 207 millioner kroner og det er særlig Sverige og Frankrike som reduseres, mens Spania har økt godt og er nå største marked for torsk fra havbruk. 

Reduksjon for fryst filet

Det ble eksportert fryst filet av torskefisk for 1 milliard kroner i 2011 og det er en verdireduksjon på 7 % fra 2010. Det er filet fryst i blokk av torsk og sei som reduseres med hhv. 22 % og 51 % mens andre filetprodukter øker med 1 % i 2011. Størst reduksjon for fryst filet hadde Tyskland som reduserte med 31,5 millioner kroner til totalt 50,2 millioner kroner. 


Siste nytt