Usikkert om tobiskvote etter skrapetokt

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Vinterens skrapetokt etter tobislarver avslører få larver på Doggerbank og i Nordsjøen. Det er DTU Aqua-Institutt for akvatiske ressurser som har vært ansvarlig for skrapetoktet.

I følge foreløpige opplysninger som nettstedet «fiskeriforum.dk» har fått tilgang til, har biologene observert at det i 2010 og 2011 har vært svært lav rekruttering.
Analysearbeidet skal avsluttes i løpet av januar og sendes til ICES som skal komme med sin endelige innstilling til tobiskvote tidlig i mars.
Det er derfor knyttet stor usikkerhet rundt dagens kvote som nå ligger på 200.000 tonn for 2012.

- Fiskeriet i 2011 var langt overveiende basert på 2-årige individer, forklarer Jesper Juel Larsen, nestformann i Danmarks Fiskerforening og formann for foreningens IP-utvalg . Spørsmålet er om 2009 bestanden er stor nok til ennå et års fiskeri – det regner biologene på akkurat nå, sier han i en kommentar til fiskeriforum.dk.

Siste nytt