Vil ha felles kjøreregler med oljenæringen

Publisert: av Norges Sildesalgslag
-Vi krever at myndighetene møter oss og at vi nå får på plass gode felles kjøreregler, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag. Norges Fiskarlag ber nå om et møte med Olje- og energiminster Ola Borten Moe for å få på plass felles rutiner for bruk av havet.  Seismikkaktivitet er ett av de aller viktigste stikkordene som ligger bak henvendelsen til ministeren.

-Bakgrunnen for kravet om et snarlig møte knyttes i stor grad til det Norges Fiskarlag opplever som en manglende avklart situasjon om bruk av havet, sier Jan Skjærvø, til Fiskarlagets nettsider.

I brevet til olje- og energiministeren vises det til at det har vært kontakt og dialog, også møteaktivitet, mellom partene, men at fiskerne ikke opplever en reeell vilje til å følge opp de gode intensjonene som kommuniseres.

Les mer hos Norges Fiskarlag her:

Siste nytt