Vil ha samarbeids-dialoger med bergsindustrien

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norges Fiskarlag hadde forrige uke et kontaktmøte med ledelsen i Norsk Bergindustri. Utgangspunktet for møtet var å styrke dialogen og øke kunnskapen om hverandres ståsted og næringsvirksomhet Norsk Bergindustri er nå invitert til å informere Landsstyret i Norges Fiskarlag om sin virksomhet og næringens videre planer, for derigjennom å legge til rette for gjensidig gode samarbeidsdialoger i fortsettelsen.

-Det var et konstruktivt møte der vi avklarte hverandres synspunkter, også på områder vi er uenige, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag til egne nettsider etter møte.

Sammen med faglig rådgiver Jan Henrik Sandberg orientert Skjærvø om Fiskarlagets synspunkter og bekymring for sjømatnæringens vilkår dersom store mengder gruveavfall blir tilført norske fjorder.

-Vi er positiv til ulike typer næringsvirksomhet og i denne saken har vi også sagt at bergindustri er en næring vi må kunne eksistere sammen med. Det vi i fiskerinæringen er opptatt av er at vi fortsatt med hånden på hjertet skal kunne selge vår fisk som et rent og godt naturprodukt, sier Skjærvø.

Les hele saken hos Norges Fiskarlag her:

 

Kilde:Norges Fiskarlag
 

Siste nytt