Ingen makrelløkning i år

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskebåt har tatt opp spørsmålet om økt totalkvote (TAC) og økt kvotefleksibilitet, og konstaterer at årets makrellregulering ligger fast for norske fiskere, meldes det fra Fiskebat.no

Fiskebåt er tilfreds med at Norge har satset på ny og alternativ makrellforskning, til nytte for makrellbestanden, kyststatene og makrellfiskerne. Det sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk på organisasjonens hjemmesider..


Flere år med langsiktig arbeid er i ferd med å gi positive resultater, og en mer korrekt og bærekraftig forvaltning av bestanden, sier Maråk til fiskebat.no

-Målsettingen er at den nye tidsserien av forskningsdata skal bli vektlagt i den endelige kvotefastsettelsen for 2014, legger han til.

-Fiskebåt har tatt opp spørsmålet om økt totalkvote (TAC) og økt kvotefleksibilitet, og konstaterer at årets makrellregulering ligger fast for norske fiskere. Det betyr at norske fiskere, og markedet, må forholde seg til dagens reguleringsregime og kvotestørrelse, sier Fiskebåt-direktøren etter samtaler med Fiskeri- og kystdepartementet.

Maråk er opptatt av å få på plass den langsiktige målsettingen, et nytt vitenskapelig grunnlag og en mer korrekt fordeling av makrellbestanden.

-Med tanke på avviklingen av makrellfisket, blant annet hensynet til markedet, var det viktig å få en avklaring nå på om det ville bli åpnet for større uttak i 2013. Nå er en avklaring kommet. Resultatet vil forhåpentligvis likevel bli en god makrellsesong i høst, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Siste nytt