Kystbrislingfiske åpnes i Rogaland

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kystbrislingfiske til hermetikk vil bli åpnet tirsdag 20. august klokken 00:00 i Rogaland.  I de åpnede områdene vil det være tillatt å starte lysing mandag 19. august kl 21:00.

Øvrige kystområder holdes stengt for fiske til hermetikkanvendelse inntil videre.

For årets sesong er det fastsatt en minstepris på kr 6,00 pr kg for all kystbrisling over 10 cm og videre skal denne prisen også betales for inntil 20 % innblanding av brisling i størrelsen 9,5 - 10 cm.  Øvrige kriterier vedrørende brisling, utkast og fettinnhold i fisken gjelder som i 2011, det vil ikke bli betalt for småsild. 

I tilfeller at fartøy selv fører fangster til landanlegg King Oscar har avtale om innfrysing med betales råstoffet med kr 7,50 pr kg.

Videre kan vi opplyse om at King Oscar i 2013 har en intensjon om å kjøpe inntil 2.200 tonn kystbrisling.

Les hele Rundskriv 22/13 her:

Siste nytt