Norsk sjømat en miljøvinner

Publisert: av Roar Bjånesøy

For første gang gir sjømatnæringen ut en samlet miljørapport som dokumenterer status og utfordringer på de viktigste områdene innen fiskeri og havbruk.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har de siste årene utgitt miljørapporter for havbrukssektoren. Fra og med i år omfatter rapporten også fangst og foredling av torsk, sild og annen villfisk. Rapporten tar utgangspunkt i behovet for økt sjømattilførsel verden over, og den posisjonen Norge har både som en stor fiskerinasjon og som verdens største lakseprodusent, skriver FHL

- All matproduksjon påvirker miljøet, og det er et særtrekk ved den norske sjømatnæringen at det er full åpenhet om hvilken påvirkning virksomheten har på omgivelsene. Denne rapporten sammenfatter fakta og analyser fra offentlige kilder, kompetansemiljøer og næringen. Den viser at sjømat fra Norge står for en miljø- og klimavennlig sjømattilførsel som er bærekraftig, som vi kan være stolte av og som skaper store verdier langs kysten, sier styreleder Gunnar Domstein i FHL på organisasjonenes hjemmesider

Sjømat både fra villfisksektoren og havbruk kjennetegnes av svært lave klimagassutslipp og lav ressursbruk i forhold til annen animalsk matproduksjon.

Mindre rømming og lus Samtidig arbeider havbruksnæringen videre for å redusere rømming og lave nivåer av lakselus. Forbedringstiltakene gir resultater. Dette har ikke kommet av seg selv, men er oppnådd gjennom stadig forskning, utvikling og koordinert innsats.

- Rømmingstallene er de laveste på svært mange år, og det er god kontroll på lusenivåene i havbruksanleggene. Men alle kan bli enda flinkere, derfor fortsetter vi det systematiske forbedringsarbeidet. Næringen er ikke perfekt, men vi har som visjon å bli det, sier Domstein.

 

Best på miljøsertifisering Miljørapporten beskriver bestandssituasjonen i havet og hvordan fiskeriene forvaltes. Det framgår at de norske fiskeriene er de mest miljøsertifiserte fiskeriene i verden. Alle norske fiskemel- og oljeprodusenter som leverer til fôrindustrien er også sertifisert.

Sentrale tema i rapporten er også utnyttelse av bioprodukter og restråstoff fra villfisk og havbruk, framstilling av fôr og bruk av fôrråvarer, bruk av areal, utslipp fra fiskeflåten og industrien, næringssaltutslipp fra havbruk, legemiddelbruk samt avfallshåndtering.

En klimavinner - Norske og svenske kompetansemiljøer har sett på CO2-regnskapet for sjømat fra Norge. Beregningene viser at norsk fisk er noe av den mest klimavennlige maten vi kan sette på middagsbordet, selv om den må fraktes ut til forbrukere i 150 land. Sjømat både fra fangst og havbruk kommer svært godt ut i forhold til annen kjøttproduksjon, sier Gunnar Domstein.

Last ned rapporten hos FHL her:

Siste nytt