Styrker arbeidet for norsk sjømatnæring i utlandet

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

- Skal sjømatnæringen bli seks ganger større i 2050 enn den er i dag trengs oppfølging i eksisterende markeder og nye markeder. En slik felles plattform kommer til å bli et viktig verktøy både for norske sjømateksportører og teknologibedrifter i sjømatbransjen, sa statssekretær Hugo Bjørnstad under lanseringen av «Team Norway».

-Samarbeidsavtalen mellom Utenriksdepartementet og Norges sjømatråd som ble signert i dag kommer også til å bli viktig for norske sjømateksportører, sa Bjørnstad. Avtalen vil blant annet la Sjømatrådets utsendinger inngå som del av utenriksstasjonens personell som spesialattaché -"sjømatambassadør".

- Norsk sjømat er svært godt kjent i utlandet, og "Team Norway" vil være tjent med å ha norsk sjømatnæring med på laget. Et godt og ytterligere styrket markedsarbeid er avgjørende for at vi skal nå regjeringas ambisjon for norsk sjømatnæring om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, sa Bjørnstad.


Siste nytt